Support
หจก.ไทยสงวนรุ่งเรืองพาณิชย์
02-5277541-2, 081-9185756 FAX 02-5277543
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
จำนวนครั้งที่เปิดดูสินค้า : 9458 | ความคิดเห็น: 0

ประตูลามิเนทแท้โมเดิร์น015 ขนาด 80x200ซม. รูปแบบที่มีความโมเดิร์นกับผิวลามิเนทแท้ที่ใช้งานได้จริง

 เพิ่มเมื่อ: 17/03/2013
 แก้ไขล่าสุด: 01/02/2019
 เบอร์โทรติดต่อ: 02-5277541-2, 081-9185756 FAX 02-5277543
 อีเมลล์: aunbangpo@gmail.com

รายละเอียด:
ต้องบอกว่า ลายอาร์ตตัวแม่ โครงสร้างรอบนอก 4ด้านผลิตจากไม้จริงอัดน้ำยาด้วยกระบวนการฟิงเกอร์จ้อยด้านละ 2ตัว ตรงกลางนั้นระยะห่างของโครง 10x10 ซม. บริเวณเจาะลูกบิดเสริมไม้จริงชิ้นเดียว ลามิเนทที่ปิดทับทำความสะอาดง่าย
4,000.00 บาท

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประตูปิดลามิเนตแท้โมเดิร์น 010 ขนาด 80x200ซม. ราคาถูกด้วยสไตล์โมเดิร์น ประตูลามิเนตแท้โมเดิร์น005 ขนาด 80x200ซม. รูปแบบที่มีความโมเดิร์นกับผิวลามิเนตแท้ที่ใช้งานได้จริง ประตูลามิเนทแท้โมเดิร์น022 ขนาด 80x200ซม. รูปแบบที่มีความโมเดิร์นกับผิวลามิเนทแท้ที่ใช้งานได้จริง ประตูลามิเนทแท้โมเดิร์น026 ขนาด 80x200ซม. รูปแบบที่มีความโมเดิร์นกับผิวลามิเนทแท้ที่ใช้งานได้จริง ประตูลามิเนทแท้โมเดิร์น019 ขนาด 80x200ซม. รูปแบบที่มีความโมเดิร์นกับผิวลามิเนทแท้ที่ใช้งานได้จริง
guest
ชื่อ
Email
เบอร์โทรศัพท์