Support
หจก.ไทยสงวนรุ่งเรืองพาณิชย์
02-5277541-2, 081-9185756 FAX 02-5277543
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นก่อนสร้างบ้าน

วันที่: 02-01-2018

 

            การสร้างบ้าน  โดยส่วนใหญ่ทุกคนจะคิดสร้างแบบให้ทันสมัย  ดูดี  เป็นต้น  แต่ที่จริงแล้วสิ่งทีสำคัญที่สุดคือ  ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด  ในปัจจุบันนี้มีการรับสร้างบ้านเกิดขึ้นมากมายเห็นได้จากใน  Facebook  เว็บไซต์  เป็นต้น  มีหลายรูปแบบ  ดังนี้

 

           1. รับสร้างบ้านพร้อมออกแบบ  คือ  เมื่อคุณต้องการสร้างบ้าน  หรือที่เรียกว่า  Turn Key  บริษัทเหล่านี้จะโฆษณาว่า  ทุกอย่างจยในที่เดียวด้วยทีมงานมืออาชีพ  เป็นต้น  ในความรู้สึกของผู้ต้องการสร้างบ้านดีมาก  ไม่ต้องจัดหาสิ่งใดใดเพียงคุยรายละเอียดและแบบเสร็จสามารถสร้างได้เลย  ในความเป็นจริงแล้วทุกขั้นตอนอยู่ที่บริษัททั้งหมด  ทำให้เราไม่สามารถจะตรวจสอบได้อย่างละเอียด  เพราะตั้งแต่คนงานไปถึงผู้ควบคุมงานเป็นคนของบริษัททั้งสิ้นด้วยระบบงานที่เอื้อประโยชน์ให้กับทางบริษัทอาจจะเกิดปัญหาระหว่างดำเนินการก่อสร้างได้  เช่น  เมื่อคุณค้องการแก้ไขแบบ  หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆที่ผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้ว  แล้วอีกอย่างที่เกิดขึ้นมากคือ  เมื่อมีการดำเนินการผิดพลาดในขั้นตอนที่แล้ว  ผู้ทำงานในขั้นตอนต่อไปจะแก้ไขให้ผ่านโดยไม่แจ้งต่อเจ้าของบ้าน  เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้วเจ้าของบ้านจะไม่รู้  กรณีเป็นการแก้ไขที่ถูกต้องจะไม่เกิดปัญหาในภายหลัง  แต่ถ้าแก้ไขแบบไม่ถูกต้องอาจจะเกิดปัญหาในภายหลัง  นอกจากนี้สิ่งที่ดีสำหรับผู้ที่จะสร้างบ้านคือ  ราคาค่าก่อสร้างที่ไม่บานปลายในเบื้องต้น  กรณีทุกอย่างเป็นตามแบบแต่ถ้ามีการเพิ่มเติมอาจจะบานปลายมากกว่าที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรก

 

          2. รับออกแบบอย่างเดียว  คือ  รับออกแบบตามความต้องการผู้ต้องการสร้างบ้านอย่างเดียว  ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะมีทีมงานที่เข้าใจในความต้องการของผู้ต้องการสร้างบ้านและสามารถทำออกมาให้เสมือนจริงได้  ซึ่งในระยะหลังได้รับความนิยมมากขึ้น  สิ่งที่หลายคนพูดถึงสำหรับกรใช้บริษัทออกแบบ  คือ  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น  เนื่องจากบริษัทเหล่านี้จะออกแบบพร้อมค่าประมาณการในการก่อสร้างซึ่ง  ค่าใช้จ่ายที่ได้กล่าวมานั้นจะเป็น  4-8%  ของค่าประมาณการก่อสร้าง  แต่บริษัทเหล่านี้จะเข้ามาดูแลตั้งแต่การทำรากฐานถึงวันส่งมอบงานและยังเป็นผู้ที่จะพูดคุยกับผู้รับเหมาก่อสร้างเมื่อมีการสร้างผิดจากแบบที่ได้ออกไว้  

 

          3. รับสร้างอย่างเดียว  คือ  มีทั้งแบบรูปบริษัทและบุคคลทั่วไป  ซึ่งในรูปบริษัทนั้นจะมีการโฆษณา  ออกบูทตามงานต่างๆ  หรือบางครั้งได้รับการแนะนำปากต่อปาก  ในส่วนของบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นการแนะนำแบบปากต่อปาก  แต่ในปัจจุบันหาได้จาก  Facebook  ราคาทุกคนทราบดีว่าในรูปบริษัทจะสูงกว่าบุคคลธรรมดา  และความปลอดภัยในการรับงานกล่าวคือ  การทิ้งงานของผู้รับเหมาในรูปบริษัทจะติดตามได้มากกว่า 

 

          จากที่ได้แนะนำในเบื้องต้นนั้น   จะเห็นได้ว่า  การสร้างบ้านแบบที่หนึ่งสะดวก  งบประมาณควบคุมได้ในเบื้องต้น  แต่มีความเสี่ยงตามที่ได้่กล่าวมา  สำหรับแบบที่สองและสามนั้นต้องใช้บริการร่วมกันทำให้งบประมาณจะสูงกว่าแต่ได้รับความเสี่ยงน้อยลง  สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการสร้างบ้านคือ

 

          -  ต้องทราบความต้องการในการสอยพื้นที่ของตัวบ้าน  โดยไม่ต้องคำนึงถึงขนาดที่ดิน  เนื่องจากการออกแบบนั้นเป็นหน้าที่ของบริษัทรับสร้างบ้านหรือบริษัทออกแบบ  ที่สำคัญคือต้องบอกให้ครบถ้วนในส่วนที่สำคัญและค่อยปรึกษาในรายละเอียดปลีกย่อยภายหลัง

 

          -  ต้องทราบกฎหมายเกี่ยวกับระยะร่นของการก่อสร้างที่เราต้องการสร้าง 

 

          -  ให้พึงทราบไว้เสมอว่า  แบบก่อสร้างที่เป็นกระดาษจะไม่เหมือนการก่อสร้างจริงเสมอ  ดังนั้น  ก่อนทำสัญญาก่อสร้างควรจะให้ทำรูป  3D หรือโมเดลตัวจริง  และที่สำคัญคือ  ก่อนก่ออิฐ  ควรสำรวจพื้นที่อีกครั้ง

 

          -  ในสัญญาควรมี  รายการและราคาวัสดุ  (BOQ)  งวดงานที่ชัดเจน  ระยะเวลาการก่อสร้าง  การรับประกัน  การปรับเมื่องานเกินเวลา  สำหรับรายละเอียดอย่างอื่นให้ศึกษาจากตัวอย่างสัญญาเดิมของผู้ที่จะรับสร้างบ้าน  ซึ่งสามารถขอดูก่อนทำการเซ้นสัญญาสร้างได้

 

          -  ก่อนการดำเนินการก่อสร้าง  ควรเรียกพบพนักงานทุกส่วนที่เจ้าของบ้านจะสามารถพูดเคุยได้  เช่น  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ออกแบบ  ที่ปรึกษาหน้างาน  เป็นต้น 

 

          -  ในระหว่างการก่อสร้างควรเข้าไปตรวจดูเป็นประจำ  โดยไม่เข้าตรงกันทุกครั้ง  เช่น  วันจันทร์  10โมงเช้า  เป็นต้น  และเมื่อมีข้อสงสัยควรสอบถามกับผู้ควบคุมงานทันที  

 

          -  ในระหว่างการ่อสร้าง  ต้องมีการประชุมงานความคืบหน้าและข้อผิดพลาด  รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆที่เกิดขึ้นที่หน้างาน  อย่างน้อยอาทิตย์ละ  1 ครั้ง

 

          -  ในการรับงวดงาน  กรณีทำงานไม่เรียบร้อยตามรายละเอียดงวดงานส่วนใดส่วนหนึ่ง  ให้ถือว่างวดงานนั้นยังไม่แล้วเสร็จ  และยังไม่ชำระเงินงวดงานนั้น  แม้ว่างานในส่วนงวดต่อไปจะเริ่มแล้วก็ตาม

 

          -  การตรวจรับงานทั้งหมด  ควรตรวจรับอย่างละเอียด  กรณีขนาดใหญ่ควรจ้างบริษัทตรวจรับงานจะดีกว่าแล้วเจ้าของบ้านเป็นตัดสินใจตามความเหมาะสม  กรณีมีการแก้ไขให้ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนพร้อมสอบถามแนวทางแก้ไขในทันที  หรือกรณีหน้างานตอบการแก้ไขไม่ได้  ควรจะระบุในเอกสารตรวจรับว่าจะไม่ได้รับทราบแนวทางแก้ไข  

 

          -  เมื่อได้ใช้สิ่งปลูกสร้างไประยะหนึ่ง  ความเสียหายจะเกิดขึ้นในช่วงแรก  อย่าแก้ไขในทันที  ให้ความเสียหายนั้นถึงที่สุดก่อนค่อยแก้ไข  เช่น  ผนังแตกร้าวให้ครบหนึ่งหรือสองปีตามที่ระบุในสัญญา  ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักโดยตรง  ต้องรีบแจ้งบริษัทหรือผู้รับเหมาให้รับทราบโดยด่วน  เช่น  มีรอยแตกร้าวที่  คาน  เสา  เป็นต้น

 

          ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น  ให้ผู้ที่จะเป็นเจ้าของบ้านทุกท่านใช้ความละเอียดละออในการเลือกบริษัทหรือผู้รับเหมาในการสร้างบ้าน  ควรจะขอดูผลงานในขั้นตอนต่างๆ  เช่น  การทำรากฐาน  การก่อ  การฉาบ  งานภายใน  ตลอดจนการเก็บงานในช่วงท้ายๆของการก่อสร้าง  และที่สำคัญคือ  งานก่อสร้างที่ทำความสะอาดแล้วเหลือแต่ส่งมอบงานเท่านั้น  เนื่งอจากการทำความสะอาดนั้นาำคัญมากในการรับงานทุกครั้ง  

 

          สุดท้ายนี้   ขอให้ทุกท่านได้บ้านที่  ตรงใจในทุกรายละเอียด  และพบกับ  บทความครั้งต่อไปครับ